קיץ על הגובה / חבילת נופש לוח ידיעות

קיץ על הגובה / כתבה על אתר החרמון בקיץ ועל מרוץ חרמון.

מאת: מאגזין חבילת נופש של לוח ידיעות אחרונות.

עמוד 6:

Binder1_Page_06

עמוד 7:

Binder1_Page_07 מרוץ חרמון ה-1:  יתקיים בתאריך ה 29.7.16.