מרוץ עדנים ה 4, 8.4.2016

 

מרוץ עדנים ה 4, 8.4.2016

לרוץ למען מטרה.

25 ק״מ רכיבה

10 ק״מ רכיבה

21.1 ק״מ ריצה

10 ק״מ ריצה

5 ק״מ ריצה

2.3 ק״מ ריצה